Metasearch enhanced OGC crawler

A. Subpilot "Metasearch enhanced OGC crawler"

HTML zoznam OGC služieb

Aplikácia poskytuje jednoduchý zoznam OGC služieb vyhľadaných pomocou internetového vyhľadávača Google v období od októbra 2013 po súčasnosť. Informácie ako typ OGC služby, verzia, lokalizácia servera, dátumy vyhľadania na Google, posledného overenia dostupnosti, momentálna dostupnosť, ako aj množstvo metadát zharvestovaných pre službu. Každý z uvedených stĺpcov je možné filtrovať, takže je možné získať zoznam momentálne dostupných služieb typu WMS zo Slovenska, ktoré majú dostupné metadáta v katalógu. Na každú službu je možné dvojklikom zobraziť GetCapabilities XML dokument v prehliadači.


Geokatalóg metadát OGC služieb a ich obsahu

Geokatalóg poskytuje vyhľadávanie OGC služieb (WMS, WFS, WCS, SOS a WPS) a obsahu ktoré tieto služby publikujú na webe (WMS vrstvy, WFS objekty, WCS pokrytia a SOS observácie) pomocou metadát, ktoré boli zozbierané (harvestované) z koncových bodov OGC služieb nájdených v internetovom vyhľadávači Google.


Geosparql rozhranie

Metadáta zozbierané z OGC služieb najdených pomocou metavyhľadávacieho crawlera su publikované na Webe pomocou GeoSparql rozhrania implementovaného pomocou aplikácie TripleGeoCSW, ktorá v reálnom čase transformuje SPARQL požiadavky na CSW GetRecords, posiela na prekonfigurované geokatalógy, prijíma metadáta vo formáte ISO19139 a transformuje do RDF. Pomocou takéhoto rozhrania sú metadáta dostupné pre komunitu sémantického webu.

Koncový bod SPARQL rozhrania: http://bolegweb.geof.unizg.hr/ogcwxs/sparql

Príklady SPARQL žiadaviek odoslaných na koncový bod:

 • Vyhľadaj metadáta ku GI zdrojom ktoré obsahujú termín "population" v názve:
  PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
  SELECT *
  WHERE {
  ?s dc:title ?title . 
  FILTER ( REGEX( ?title , "*population*" ))
  }

  VYHĽADAJ


 • Vyhľadaj metadáta ku GI zdrojom, ktoré obsahujú termín population v názve a sú v priestorovom rozsahu zadefinovaným ohraničujúcim obdĺžnikom
  PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
  PREFIX geo: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#>
  PREFIX geof: <http://www.opengis.net/def/geosparql/function/>
  SELECT *
  WHERE {
  ?s dc:title ?title .
  ?s geo:hasGeometry ?fWKT .
  FILTER ( REGEX(?title , "*population*") && geof:sfWithin(?fWKT, "BOX2D(-5.01 50.23, 1.69 56.12)"^^geo:wktLiteral)) 
  }
  

  VYHĽADAJ