Poslanie projektu

Hlavným poslaním projektu SmartOpenData tvorba Infraštruktúry Prepojených Otvorených Údajov (Linked Open Data infrastructure) (vrátane softvérových nástrojov a údajov), ktorá poskytuje verejné a voľne dostupné údajové zdroje z oblasti biodiverzity, ochrany životného prostredia a súvisiaceho výskumu vo vidieckych a európskych chránených územiach a ich národných parkov.

Naplnenie tohto poslania poskytne príležitosti pre malé a stredné podniky k vytváraniu nových inovatívnych produktov a služieb, ktoré môžu viesť k vzniku nových podnikateľských príležitostí v oblasti životného prostredia, regionálnych rozhodovacích procesoch i v oblasti implementácie legislatívy.

Hodnota údajov bude výrazne posilnená ich sprístupnením prostredníctvom spoločného dopytovacieho rozhrania, ktoré umožní prístup k súvisiacej dátovej sade v cloude prepojených otvorených údajov. Zhoda štruktúry údajov a dopytovací jazyk prispejú k eliminácii jazykových problémov typických pre údajové súbory, s ich sprístupnením s viacjazyčnou podporou