Ciele projektu

Víziou projektu SmartOpenData je, že environmentálne a priestorové údaje, týkajúce sa vidieka a chránených oblastí môžu byť ľahko dostupné a opätovne použiteľné, lepšie prepojiteľné s údajmi nepriestorovej povahy aby tak rôzne distribuované údajové zdroje údajov mohli byť ľahšie skombinované a integrované.

SmartOpenData využije potenciál prepojených otvorených údajov na podporu inovácií v rámci vidieckeho hospodárstva a zvýšenie efektivity pri správe krajiny. Projekt chce túto ambíciu naplniť prostredníctvom viacerých pilotných riešení v rôznych častiach Európy.

Ďalším cieľom SmartOpenData je zvýšiť dostupnosť infraštruktúr INSPIRE / GMES / GEOSS pre občanov, ale taktiež pre vývojárov, malé a stredné podniky. Na jednej strane Európa a EÚ investovali stovky miliónov eur na budovanie infraštruktúry INSPIRE. Na druhej strane, väčšina európskych malých a stredných podnikov a občanov využíva pre svoje aplikácie Google Maps. Národné a regionálne infraštruktúry priestorových údajov ponúkajú informácie, ktoré nie sú k dispozícii na Google, ale tento potenciál nie je dostatočne využívaný. SmartOpenData preto adresuje možnosť využitia Európskych priestorových údajov nielen prostredníctvom GIS expertov ale aj malými a strednými podnikmi.

S cieľom podporiť Európsku stratégiu otvorených dát a zvýšenie opätovného použitia otvorených verejných dát z Európskej komisie, SmartOpenData využije, kde to bude možné a relevantné údaje a služby Portálu otvorených dát Európskej komisie. Okrem toho každá aplikácia vytvorená nad týmito údajovými zdrojmi bude registrované na tomto portáli. Obdobné iniciatívy budú realizované aj na národnej úrovni, kde sa členovia SmartOpenData konzorcia budú usilovať šíriť výsledky projektu rovnakým spôsobom.