Vitajte na stránkach projektu SmartOpenData@SK

Prepojené Otvorené Údaje pre ochranu životného prostredia v chytrých regiónoch
(Linked Open Data for environment protection in Smart Regions)
 

SmartOpenData je projekt podporovaný zo 7. Rámcového Programu EÚ, zameraný na identifikáciu možností prepojenia infraštruktúr priestorových informácií a prepojených otvorených informácií sémantického webu (priestorových & nepriestorových).

Cieľom projektu je overiť potenciál synergií iniciatívy Prepojených Otvorených Údajov (Linked Open Data) s iniciatívami INSPIRE, GEOSSCopernicus v oblastiach súvisiacich s ochranou životného prostredia.

Prostredníctvom týchto webstránok budú sprístupnené aktivity realizované projektovým partnerom SAŽP ako aj ostatné informácie relevantné pre využitie v kontexte súvisiacich aktivít na úrovni Slovenskej republiky.

Ďalšie a podrobnejšie informácie o projekte sú k dispozícii prostredníctvom oficiálnych webstránok projektu SmartOpenData.