Piloti

Slovenský Pilot zahŕňa návrh, vývoj a nasadenie dvoch konceptuálne rozdielnych typov web aplikácií zameraných na podporu opätovného využitia údajov a informácií o životnom prostredí v súlade s Európskou stratégiou pre Otvorené údaje (European Open Data Strategy):

A:Metasearch enhanced OGC crawler B: Biodiversity mashup