LENGTH

LENGTH (LinkEd opeN Geo daTa Hub) slúži ako platforma pre súbory prepojených a otvorených priestorových údajov a súvisiacich zdrojov. Zároveň poskytuje súvisiace informácie s cieľom podporiť zdieľanie znalostí a ich opätovné využitie.